Bilgilendirme Tanı Yöntemleri


Tanı Yöntemleri


Elektrokardiyografi

Elektrokardiyografi

Kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriksel aktiviteyi milimetrik kağıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir tanı yöntemidir.


EKG aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Kalbin ritim ve iletim bozuklukları Kalp damar hastalığının tanısında; Yeni kalp krizinin veya daha önceden kalp krizi geçirip geçirmediğinin araştırılmasındaKalp duvarlarındaki kalınlaşma ve kalp boşluklarındaki genişlemesindeKardiyomiyopatiler (kalp kasının çeşitli nedenlere bağlı hastalıkları)Perikarditler (kalp zarının iltihapları)Miyokarditler (kalp kasının iltihapları)Bazı doğumsal kalp hastalıklarındaKalp pilinin takibindeBazı kalp ilaçlarının etkilerinin izlenmesi (Digoksin, aritmi ilaçları)Elektrolit dengesinin bozuklukları


EKG nin yukarıda sayılan hastalıkların saptanmasında duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek değildir. Yani her patolojiyi belirlemede etkin ve tek başına güvenilir bir yöntem olmayıp, tanı için başka tetkiklere ihtiyaç duyulmaktadır. EKG çekimi ile herhangi bir risk bulunmamaktadır. Bu test tamamen güvenli bir testtir. Cihaz kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmektedir. Cihazdan hastaya herhangi bir elektriksel uyarı gitmemektedir.

Ekokardiyografi

Ekokardiyografi

Kardiyovasküler sistemde uygulanan bir ultrason sistemidir.


Vivid S70N / S60N ultrason sistemi veri yönetimi özelliğiyle donatılmış yüksek performanslı dijital bir ultrasonik görüntüleme yöntemidir. Sistem 2D (B Mod), Renkli Doppler Power Doppler, M Mod, Renkli M Mod, Spektral PW ve CW Doppler, Doku Hızı Görüntüleme (TVI), Gelişmiş Gerilme (Strain) ve kontrast uygulamalarında görüntü oluşturma olanağı sunar.Vivid S70N / S60N sisteminin tamamen dijital mimarisi tüm tarama modlarının ve prob tiplerinin çalıştırma frekanslarının tüm spektrumlarında optimum performansla kullanılmasını sağlar. Kardiyak görüntülemede kullanım için özelleştirilmiş genel amaçlı bir ultrason sistemidir. C sound özelliği sayesinde kalbin anatomik ve fonksiyonel yapıları hakkında çok önemli görüntü ve bilgilere ulaşmamızı sağlar.Anatomik yapıyı canlı bir kalpte en iyi gösteren yöntemlerden biridir. Kalp duvarlarını, kapakları ve odacıkları net gösterebildiği gibi kalpten çıkan damarsal yapıları da göstermektedir. Ayrıca kalpteki delikleri, darlıkları, genişlikleri, doğuştan yapısal gelişim anomalilerini de gösterebilir.

Fetal Ekokardiyografi

Fetal Ekokardiyografi

Gebelik sırasında bebeğe yapılan, normal ve anormal kalp yapılarını gösteren bir ultrasonografi yöntemidir. Ayrıca bebeğin ritim bozukluklarının teşhis ve takibinde kullanılabildiği gibi girişimsel tedavide de uygulanabilir.


Çoğunlukla gebeliğin 16-22 haftaları arasında yapılmaktadır. Özel durumlarda herhangi bir kısıtlama yoktur. Ultra ses dalgalarının bebeğe herhangi bir zararı bulunmamaktadır. En büyük avantajı, kompliksayonunun olmaması, kolay ve tekrar edilebilir olması.

Aşağıdaki hallerde fetal ekokardiyografi yapılması gereklidir;

Ebeveyninde doğuştan kalp hastalığı hikayesi bulunanlar,Kardeşlerinde doğuştan kalp hastalığı hikayesi bulunanlar,Fetal kalpte ritm bozukluğu,Annenin bazı sistemik hastalıkları, (diyabet, kollajen doku hastalığı, fenilketonuri)Bebekte kromozomal anomali şüphesi,Kalp dışı anomali bulunması, (diyafragmatik herni, hidrops, omfalosel)Bebekte polihidroamniyos, oligohidroamniyos olması,Anne tarafından bazı ilaçların alınması (lityum, amfetamin, progesteron, anti konvülsanlar).


Fetal ekokardiyografi sayesinde, bebeğin yaşamını tehdit eden, doğum sonrası hayatını etkileyen ve birkaç kez ameliyat gerektiren ağır ve karmaşık kalp ameliyatları, doğum öncesi tanınabilir ve gerekli önlemler alınabilir. Ailenin bebek ile ilgili yaklaşımında ve alınacak kararda, diğer uzmanlarla birlikte (Kadın Hastalıkları ve Doğum, Yenidoğan ve çocuk Kardiyoloji Uzmanı) ortak hareket ederek karar verilmelidir.

Ritim Holter

Ritim Holter

Ritim Holter; çarpıntı, bayılma, göz kararması gibi yakınmalarda ve ritm bozukluklarının araştırılmasında kullanılır.


Ritim bozukluğu EKG ile saptanabilirse tanı konulmuş olur, ancak pratikte, ritim bozuklukları dönemsel olma özelliği taşıdığı için EKG’de saptanması zordur. Bu nedenle uzun süreli EKG kayıtları (Holter izlemi) gerekir.


Cihaz üzerinizde iken herhangi bir şikâyetiniz (çarpıntı, düzensizlik, duraksama, bayılır gibi olma, sıkıntı hissi vs herhangi bir yakınma) olursa saati ve bulunduğunuz durumu kayıt etmenizde fayda var. Cihazı taşırken ayrıca küçük bir günlük tutmanızı da istenecek ve o günkü aktivitelerin saatlerini, yemek, uyku, egzersiz vb, yazmanız yeterlidir.


Cihaz üzerinizde iken banyo yapmamanız dışında hiçbir aktivite kısıtlaması söz konusu değildir. Herhangi bir ses çıkartmaz ve çok yüksek manyetik alanlar dışında günlük hayatta kullandığınız cihazlardan etkilenmez. 24 saatin sonunda cihaz çıkartılır, elde ettiği kayıt bilgisayara aktarılır ve burada analiz edilir. Kayıt süresince kalbinizin tüm elektrik aktivitesini bu yolla görmemiz mümkün

Kullanım alanları:

Ritim bozukluklarını düşündürecek çarpıntı, bayılma şikâyetlerini tesbit etmedeRitim veya damar hastalıklarında tedavinin izlenmesinde,Kalp atımlarının uzun süreli kayıt edilmesi ile ritim bozukluklarıBöylece en uygun tedavi şekli saptanırÇarpıntılar,Göğüs ağrıları,Baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritm bozuklukları tespit edilebilir.

Holter tetkikinden önce özellikle doktorunuza almakta olduğunuz ilaçları tetkik öncesinde kesmeniz gerekip gerekmediğini sormalısınız. Holter cihazı takıldıktan sonra özellikle şikayetinizi oluşturan olayları tekrarlayın. Takılı olduğu süre içinde oluşacak ritm problemlerini mutlaka yakalar. Ancak bu süre içinde oluşmayan daha seyrek ritm sorunları karşısında ritim holteri testinin yapabileceği bir şey yoktur. Başka yöntemleri kullanmak gerekebilir.

Efor

Efor

Bazı kalp hastalıklarının özellikle koroner arter hastalıklarının tanısında ve kalbin efor kapasitesinin belirlenmesinde uygulanan bir tanı yöntemidir. Ayrıca bazı ritim problemlerini tetiklemek için de kullanılabilmektedir.


Treadmil (Koşu Bandı) veya bisiklet ile belli bir süre kademeli olarak koşturup, kalp hızının artırılarak nabız, tansiyon arterlerde ve EKG de meydana gelebilecek değişiklikleri kaydetme esasına dayanır. Hasta, dönen bir bant üzerinde yürütülerek (treadmill) veya sabit bir bisiklette pedal çevirtilerek kalp hızı artırılır. Yürüyüşün hızı ve eğimi ayarlanarak kalbin yorulması sağlanır. Bu sırada hastadan alınan EKG kayıtlarının bilgisayarda analizi yapılır. Aynı zamanda egzersizle kan basıncı ve nabız değişiklikleri, hastanın göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetlerinin olup olmadığı da kaydedilir. Normal EKG’de görülmeyen bozukluklar bu test sayesinde ortaya çıkarılabilir. Efor testi kalp hastalıklarının erken tanı ve teşhisinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Yapılma nedenlerini özetleyecek olursak;

Kalp damarlarında darlık olan hastaları ortaya çıkarmak,Kalp krizi geçiren hastalarda riski belirlemek,Tedavi sonuçlarını takip etmek,Eforla tansiyon yükselme derecesini araştırmak,Efor kapasitesinin ölçülmesini sağlamak,Eforla ortaya çıkan ritim bozukluklarını tanımlamak için yapılır.

Göğüs ağrılarının değerlendirilmesinde önemli bir tanı aracıdır. Göğüs ağrısının kalpten kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit eder.

Basınç Holter

Basınç Holter

Kan Basıncı HolterKan basıncının 24 saat kaydedilmesi işleminin adıdır. Tansiyon Holteri (veya ABPM; “ambulatory blood pressure monitoring”) olarak da anılır.nmasında bir sakınca yoktur.


Tansiyon Holteri kan basıncında (tansiyonda) normal dışı bir durum varlığı veya şüphesi söz konusu olduğunda gerekebilen bir tetkiktir. Normalde kan basıncının (tansiyon) belirli bir alt ve üst sınırları vardır. Kan basıncının yükselmesi (hipertansiyon) veya çok düşük olması (hipotansiyon) tansiyon aletleriyle ölçülerek anlaşılabilir. Bazı hallerde kişinin hastanede / muayenehanede yapılan ölçümlerden başka günlük yaşamda kendi ortamındaki ölçümlerin hatta uyku sırasındaki ölçümlerinin de bilinmesi gerekir.

Kan basıncı Holter tetkiki aşağıdaki hastalıkların tanısında kullanılır:

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) tanısının kesinleştirilmesinde,

Beyaz önlük tansyonu şüphesi varlığında,

Hipertansiyon tedavisi alanlarda tedavinin etkisini ve başarısını değerlendirmek için,

Gece / uyku saatlerinde yüksek tansiyon şüphesi olanlarda,

Tedaviye rağmen, hastanede veya muayenehanede ölçülen kan basıncının yüksek olması halinde

Holter kan basıncı kola sarılan kılıf (manşon) ve ölçülen değerleri hafızada tutan bir kontrol cihazı olmak üzere iki parçadan oluşur. Manşon tansiyon ölçen diğer tüm cihazlarda olduğu hastanın sağ veya sol koluna sarılır; cihaz ise elbise cebinde veya pantolon kemerinde asılı halde tutulabilir. Cihaz gereken miktar ve sıklıkta tansiyon ölçmeye programlanır. Bir gün boyunca cihaz belirlenen aralıklarla otomatik olarak manşonu şişirir, kan basıncın ölçer ve hafızasına kaydeder. Cihaz, hastanın uyku saatleri dahil 24 saat boyunca ölçüm yapabilir.

Holter kan basıncı cihazı takılı olan kişinin günlük yaşamına her zamanki gibi devam etmesi istenir. ı Cihaz takılı olan kimsenin elektrikli veya elektronik cihazlar kullanabilir.

Loop Rekorder

Loop Rekorder

LOOP REKORDER(TRANS TELEFONİK EKG)

Noninvaziv tanı yöntemleriyle yakalanamayacak kadar nadir sıklıkta tekrarlayan, başladığında bir sağlık merkezine başvurup tanı koydurucu yöntemlerle doğrulanmasına fırsat bırakmayacak kadar kısa süreli olan ve birçok kez hastaneye başvurmayı gerektirecek kadar hastayı rahatsız eden ve zaman zaman semptomatik kılan çarpıntı yakınmasının bulunduğu olguların değerlendirilmesinde güçlüklerle karşılaşılır. EKG kayıtlarının modem veya telefon aracılığıyla merkezdeki bilgisayara iltilmesi halinde aritmiyi yakalamak mümkün olabilir.


Ayaktan 24-48 saatlik monitörizasyon, çarpıntının değerlendirilmesinde tanısal bilgiler sağlamakla birlikte, nadiren tekrarlayan çarpıntılarda altta yatan aritmiyi ortaya koyma açısından yetersiz kalır Çarpıntının kısa süreli (15-30 saniye) olması, transtelefonik kayıt sistemleri ile yakalanmasında da güçlükler çıkaran durumlarda ve recurrent senkop atakları olan hastalarda kullanımı gittikçe yaygınlaşan implante edilebilir"loop recorder"larının (ILR), cilt altına yerleştirilerek 18 aya kadar monitörizasyona imkan veren, altta aritmilerin yatan ortaya konması ve değerlendirilmesinde değerli tanısal bilgiler sağlayan bir yöntemdir.

Çarpıntı yakınması olan olgularda ILR uygulanmasının, 48 saatlik holter monitörizasyon ile karşılaştırıldığında, tanısal etkinlik ve maliyet açısından daha avantajlı olduğu rapor edilmektedir.

Tilt - Eğik Masa testi

Tilt - Eğik Masa testi

Tilt Testi (Eğik Masa Testi)

Tilt testi senkopun ( bayılma) nedenlerini belirlemek için yapılır. Bayılmanın değişik nedenleri olabilir. Bazı insanlar da oluşan bayılma, anormal sinir sistemi refleksleri sonucunda kalbin yavaş çalışması ve kan damarlarının genişlemesi sonucu kan basıncının ve nabzın düşmesi ve beyin kan akımının azalmasıyla ilişkilidir.

Tilt Testi

Bu test özel bir masa üzernde kan basıncı , kalp hızı ve EKG izlemi yapılarak uygulanır.

Masa dik düzlemde 60-80 derecelik açıyla kaldırılıp yaklaşık 30-45 dakika boyunca hasta izlenir, her 5 dakika da bir tansiyon ,nabız ve klinik izlenir. Kan basıncında ve nabız sayısında ciddi düşüşler ya da bayılma veya baş dönmesi olması halinde masa tekrar yatay pozisyona getirilerek test sonlandırılır.

Test ; nabız veya tansiyonun teker teker veya herikisinin birlikte düşmesi ,nabız veya basınç düşmeden bayılma ,baş dönmesi,bulantı,terleme gibi klinik bulguların varlığında pozitif kabul edilir.

Kalp Kateteri - Anjiyografi

Kalp Kateteri - Anjiyografi

Kalp Kateterizasyonu ve Anjiografi

Çocuk kalp hastalıklarının tanısında kullanılabildiği gibi (tanısal kalp kateterizasyonu); bir çok doğuştan kalp hastalıklarının tedavisinde de(girişimsel tedavi edici kalp kateterizasyonu) kullanılabilir. İşlem hastanın kooperasyonuna bağlı olarak lokal anestezi , sedasyon veya genel anestezi altında yapılabilir.

İşlem 12 saat açlığı takiben kateterizasyon laboratuarında ve steril ortamda uygulanır. Genellikle kasıktaki femoral arter veya ven kullanılır Özel iğne ve kateterler kullanılarak kalbe ulaştıktan sonra,basınç ve O2 saturasyonları ölçülürek sistemik ve pulmoner kan volümleri hesaplanır.Kalbin anatomi ve ve fonksiyonlarını değerlendirmek için radyo opak madde verilerek anjiyografi çekilebilir.


Risk hastanın yaşına, hastalığına, lezyonun tipine ve işlemi yapan hekimin deneyimine göre değişkenlik gösterir. Kateterin yerleştirilmesi ve manuplasyonu sırasında ritim bozuklukları,kanamalar,lokal veya sistemik(Beyin ve Akciğer) trombüs olabileceği ancak bunların seyrek olduğu vurgulanmalıdır.

Radyasyon, ve kontrast maddelerin de komplikasyonlarının olması nedeniyle, dikkatli ve bilinçli davranılmalıdır.

Her işlemin,her tetkikin ,her ilacın komplikasyonu olabileceği unutulmamalıdır.Burda önemli olan ehil olmak,titiz ve dikkatli davranarak , komplikasyonları minimize etmek .

İletişim Bilgileri:

Çocuk Kalbi Hakkında Her Türlü Sorularınız İçin Bize Ulaşın:
info@sancareminoglu.com
Telefon: 0555 097 0666
Adres:
Söğütözü Mahallesi 2178. Cadde
Söğüt İş Merkezi,
No:4, Kat :5 Daire:11
PK: 06510 Çankaya/Ankara

Çocuk Kardiyoloji & Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Konusunda Sizlerin Hizmetindeyiz.

Sosyalleşelim
İletişim & Randevu
Kısa Yollar

Website was built with Mobirise