Çocuk Kalp Sağlığı ve Hastalıkları İle Genel Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Dair bir çok soru ve cevapları aşağıda!

Sıkça Sorulan Sorular

Çocuk Kalp Sağlığı ve Hastalıkları İle Genel Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Dair bir çok soru ve cevapları aşağıda!

Bölüm-1

Çocuklarda Kalp Hastalığı Görülür mü?

Yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda da çeşitli kalp hastalıkları görülmektedir. Bu hastalıklar yetişkinlerin kalp hastalıklarından oldukça farklıdır. Son yıllarda spor yapan çocuk sayısının artması ve yazılı-görsel basında çıkan haberler yardımıyla çocuk kalp hastalıkları daha bilinir hale gelmiştir.

Çocuklarda Karşılaşılan Kalp Hastalığı Türleri Nelerdir?

Çocuklarda görülen kalp hastalığı türleri; doğuştan (konjenital) kalp hastalıkları, sonradan gelişen (kazanılmış) kalp hastalıkları ve kalp ritim bozukluklarıdır.

Doğuştan Kalp Hastalığı Nedir? Toplumda Ne Sıklıkta Görülmektedir?

Doğuştan kalp hastalıkları, kalpte doğum sırasında bulunan yapısal bozukluklar olarak tanımlanabilir. Bu bozukluklar, genellikle hamileliğin erken evrelerinde organların gelişmeye başladığı dönemde oluşur.Bu hastalıklar, yenidoğan bebeklerin yaklaşık %1’inde görülmektedir. Türkiye’de yaklaşık olarak yılda 1,3 milyon bebek doğduğu göz önüne alınırsa, her yıl 13 bin yeni bebeğin doğuştan kalp hastalığı ile aramıza katıldığı söylenebilir. Bunların da yaklaşık %25’i “kritik kalp hastalığı” olarak değerlendirilmekte ve bu hastalara kısa sürede müdahale edilmesi gerekmektedir.Günümüzde bu hastalara başarılı girişimler ve ameliyatlar yapılabildiği için, doğuştan kalp hastalığı bulunan birçok çocuk, sağlıklı olarak yetişkin yaşlara ulaşmaktadır.En Sık Karşılaşılan Doğuştan Kalp Hastalıkları Nelerdir?

Tanı konulan doğuştan kalp hastalıkları, sıklık sırasına göre, kalbin karıncıkları arasındaki delikler (ventriküler septal defektler = VSD), kalbin kulakçıkları arasındaki delikler (atrial septal defektler = ASD), aort-akciğer atardamarı arasındaki damarsal açıklık (patent duktus arteriozus = PDA), akciğer atardamarı veya kapağında darlık (pulmoner stenoz = PS), çıkan aort ya da kapağında darlık (aort stenozu = AS), inen aortta darlık (aort koarktasyonu), büyük atardamarların yer değiştirmesi (büyük arter transpozisyonu = TGA), Fallot tetralojisi (TOF), sağ ve sol kulakçıklar arasından karıncıklar arasına kadar devam eden geniş delikler (atrioventriküler septal defektler = AVSD), triküspit kapak atrezisi ve hipoplastik sol kalp sendromu (HLHS) olarak sayılabilir.

Doğuştan Kalp Hastalıkları Çoğunlukla Genetik Nedenlerden Mi Kaynaklanırlar?

Doğuştan kalp hastalıklarının çoğunda neden bilinmemektedir. Ancak bu hastalıkların genel olarak genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Annede şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların olması, gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, kullanılan ilaçlar, alkol veya uyuşturucu maddeler ya da bebekte genetik (kromozomal) bir bozukluk olması durumunda doğuştan kalp hastalığı gelişme riski yükselmektedir.

Sonradan Gelişen Çocuk/Bebek Kalp Hastalıkları Nelerdir?

Sonradan gelişen kalp hastalıkları kalp kası ya da kapak bozuklukları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklara enfeksiyonlar, akut romatizmal ateş (akut eklem romatizması), ilaçlar veya zehirlenmeler neden olabilmektedir. Romatizmal kalp hastalığı (akut romatizmal ateşe bağlı gelişen kalp hastalığı), Kawasaki hastalığı (uzun süreli yüksek ateş ile cilt-mukoza-lenf nodu tutulumlu hastalık), perikardit (kalp zarı iltihabı), miyokardit (kalp kası iltihabı), enfektif endokardit (kalp kapakçıklarının iltihabı) ve kardiyomiyopatiler (kalp kası bozuklukları) bu hastalıklardandır.

Akut Romatizmal Ateş Nedir?

Akut romatizmal ateş, halk arasında “beta” olarak adlandırılan bakterinin sebep olduğu boğaz iltihabından sonra ortaya çıkan; eklemler, kalp, beyin, cilt ve cilt altı dokuda bozukluklara yol açan bir hastalıktır. En sık 5-15 yaş arasındaki çocukları etkiler.Betaya bağlı boğaz iltihaplarının çoğu uygun tedavi ile düzelirken az bir kısmında iltihap başlangıcından 2-4 hafta sonra akut romatizmal ateş gelişebilir. Beta iltihabı geçiren çocukların, neden bir kısmında akut romatizmal ateş geliştiği konusu ise açık değildir.

Romatizmal Kalp Hastalığı Nedir?

Akut romatizmal ateşe bağlı gelişen kalp hastalığı “romatizmal kalp hastalığı” olarak adlandırılmaktadır. Bu hastalık, ülkemizde doğuştan olmayan en önemli kalp hastalığıdır.Bu hastalıkta en sık sol kulakçık ve sol karıncık arasındaki ikili (mitral) kapak, ikinci sıklıkta aort damarının kapağı etkilenir. Hastalığın ilk yıllarında bu kapaklarda yetersizlik olurken, özellikle gençlik çağlarında darlık gelişmeye başlar.


Romatizmal Kalp Hastalığı Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?

Bu hastaların, betaya bağlı boğaz iltihabı olmasının önüne geçmek en önemli yaklaşımdır. Bunun için, hastanın vücut ağırlığına uygun dozda, 21 günde bir depo penisilin enjeksiyonu yaptırarak veya her gün günde iki doz şeklinde ağızdan antibiyotik verilerek, çocuğun akut romatizmal ateş atağı geçirmesi engellenebilir. Aksi halde geçirilen her atak, etkilenen kalp kapağını daha da bozacak ve sağlıklı kapakları da etkileyecektir. Antibiyotikle yapılacak bu korumanın süresi, kalp tutulumu olup olmaması veya kalp tutulumunun kalıcı olup olmamasına göre değişebilir.Romatizmal kalp hastalığı ilerlemiş olan çocuklara kalp yetersizliğine yönelik ilaç tedavileri verilebilmektedir. Bu hastaların hasar görmüş kalp kapaklarında iltihap gelişme riski de artmıştır. Gelişen bu iltihaplar “bakteriyel endokardit” veya “enfektif endokardit” olarak adlandırılmaktadır. Bu iltihapların engellenmesi için dişlerin temiz tutulması ve diş çürüklerinin tedavi edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kanama oluşturabilecek diş tedavisi ve ameliyatlar öncesinde, kana bakteri bulaşmasını engellemek için, işlem öncesi penisilinden farklı bir antibiyotik verilmesi önemlidir.


Miyokardit Nedir?

Bazı virüsler, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin ardından, “miyokardit” olarak adlandırılan, kalp kası iltihabına neden olmaktadır. Yenidoğan bebeklerde bu hastalığa bağlı ölüm oranı çok yüksektir, ancak büyük çocukların çoğunda hafif iltihaplanma olup, tamamen iyileşme görülmektedir. Miyokardit bazı hastalarda ise, kalıcı kalp yetersizliğine neden olabilir. Aynı virüsün, neden bazı kişilerde sadece grip yaptığı, neden bazı kişilerde de ölüme yol açacak kadar kalp yetersizliği yaptığı tam olarak bilinmemektedir. Bu hastalığı hafif belirtilerle atlatan çocuklar nedeniyle miyokarditin sıklığının tahmin edilenden fazla olduğu düşünülmektedir.

Kalp Yorulması Nedir? Nasıl Gelişir?

Kalbin yorulması, yani kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kanı pompalayacak gücü kaybetmesi, “kalp yetersizliği” olarak adlandırılmaktadır. Çocukluk çağında görülen birçok doğuştan kalp hastalığı, kalp ritim bozuklukları ve sonradan gelişen kalp hastalıkları kalp yetersizliğine neden olabilir. Ayrıca bazı kanser ilaçları, yaygın kas hastalıkları, hormonal veya metabolik bozukluklar, aşırı kansızlık, ağır akciğer ve diğer solunum yolu hastalıkları, enfeksiyon sonrası gelişen akut glomerülonefritler kalp yetersizliğine yol açabilir. Dolayısıyla bu hastalıkları geçiren bütün çocukların Çocuk Kardiyoloji Uzmanı tarafından değerlendirilip tetkik ve takip edilmesi çok önemlidir.

Çocuk Kalp Ritim Bozukluğu Nedir? Ne Sıklıkta Karşılaşılır?

Çocuklarda da ritim bozukluğu olabilir. Çocuklardaki kalp ritim bozuklukları; çarpıntı, bayılma, hatta ani ölüm gibi bulgularla ortaya çıkabilmektedir. Bu bozuklukların sıklığı düşünülenden çok daha fazladır. Öyle ki bazı ritim bozuklukları 250 çocuktan birinde görülebilmektedir. Ancak bu bozuklukların tanısı, zamanında ve doğru konulamadığı için genellikle gözden kaçmaktadır.Kalp hızının artması (taşikardi), kalp hızının yavaşlaması (bradikardi), kalp atımlarında düzensizlikler, duraklamalar, erken vurular (ekstrasistoller), supraventriküler taşikardiler (SVT), Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu, ventriküler taşikardiler (VT), uzun QT sendromu, kısa QT sendromu, Brugada sendromu ve kalp ileti yollarının farklı düzeylerindeki bloklar kalp ritim bozukluklarındandır.


Bölüm-2

Çocuk Kalp Hastalıkları Her Zaman Belirti Verir Mi?

Hafif kalp bozuklukları genellikle belirti vermezler ve çoğunlukla uzman doktor muayenesinde duyulan üfürüm sonucunda yapılan tetkiklerle bu hastalıklara tanı konulur.

Bebek Yada Çocuklarda Hangi Şikayetler Varsa Çocuk Kalp Doktoruna Başvurmalı?

Kalp hastalığı olan bebekler, ilk birkaç ay içerisinde belirti verirler. 0-2 yaş arası bu bebeklerde; ağlarken artan morarma ve bayılma, beslenme güçlüğü ve yeterli kilo alamama, emerken çabuk yorulma, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı, alından soğuk terleme veya göz kapaklarında şişlik gibi belirtiler olabilir.Çocuklarda ise; koşma, yüzme veya ani heyecan sonrası bayılma, ani başlayan çarpıntı atakları, egzersizle başlayan göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı ya da sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, sebebi açıklanamayan epilepsi, ateşli boğaz enfeksiyonu sonrasında dizlerde gelişen ağrı ve şişlik, büyüme ve gelişme geriliği, ailede sebepsiz ani ölüm öyküsü, kalp hastalığı yönünden uyarıcı olabilir.


Çocuk / Bebek Kalp Sağlığı Yada Hastalıkları Hangi Uzman Tarafından Değerlendirilmelidir?

Anne karnındaki bebekler dâhil tüm bebekler, çocuk ve ergenlerdeki kalp sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen bilim dalı Çocuk Kardiyolojidir. Çocuk Kalp Hastalıkları veya Pediatrik Kardiyoloji olarak da adlandırılmaktadır. Çocukluk çağında görülen kalp hastalıkları özel tecrübe gerektirdiğinden, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Uzmanlarının, bu bozuklukların tanı ve tedavileri hakkında yoğun eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitim sonucunda, Çocuk Kardiyoloji Uzmanları olarak bu hastalıkların takip ve tedavisini üstlenirler.

Çocuk/Bebek Kalp Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Yapılacak birkaç basit ve zararsız test ile kalp hastalığı tanısı kolaylıkla konulabilir. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı tarafından yapılan muayene, çekilen kalp grafisi (elektrokardiyografi = EKG) ve kalp ultrasonu (ekokardiyografi = EKO), kalp hastalığının tanısı için çoğunlukla yeterlidir.

Anne Karnındaki Bebeğin Kalp Sağlığı Nasıl Değerlendirilir?

Anne karnındaki bebek “fetüs” olarak adlandırılmaktadır. Fetüsün kalbi gebeliğin 3. haftasında oluşmaya başlar. İlk kalp atışları da gebeliğin 23. gününde olur. Fetüs kalbinin ekokardiyografi ile incelenmesi fetal ekokardiyografi (fetal EKO) olarak adlandırılmaktadır. Annenin karın duvarı üzerinden ultrason (ses ötesi) dalgaları kullanılarak yapılır ve anne ya da fetüse herhangi bir zararı yoktur. İdeal olarak, 16-18. gebelik haftalarından sonra yapılan fetal EKO ile doğuştan kalp hastalığı tanısı %65-90 oranında konulmaktadır.

Anne Karnında Bebek Kalp Hastalığı Tedavisi Mümkün Mü?

Anne karnındaki bebekte, ciddi ritim bozukluğu varsa anneye ilaç tedavisi verilebilir. Bazı doğuştan kalp hastalıklarına anne karnında müdahale edilmesi söz konusu ise de, genellikle tedavi için bebeğin doğması tercih edilmektedir.Doğuştan kalp hastalığı tanısı konulan bebeğin zamanından erken doğurtulması söz konusu değildir. Çünkü anne karnındaki kan dolaşımı bebeğin gelişim süreci için daha faydalıdır. Fetal EKO ile tanısı erken konulan bebeklerin, bu konuda uzmanlaşmış bir merkezde takibi, doğumu ve gerekirse hastalığına erken müdahalesi çok önemlidir.


Bebeğin Kalp Sağlığı Açısından Hamilelikte Dikkat Edilecek Hususlar Var Mıdır?

Gebelik sırasında, bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarından korunma, doktor önerisi dışında ilaç kullanılmaması, alkol ve uyuşturucu maddelerden uzak durulması ve röntgen çektirilmemesi önemlidir. Anne adayında, bu gibi durumlar söz konusuysa, kronik bir hastalığı varsa, daha önceki gebeliklerinde sorun yaşanmışsa, tarama testleri bozuk çıkmışsa ya da gebelik yaşı 35’in üzerindeyse fetal EKO ile değerlendirilmesi önerilmektedir.

Bebek/Çocuk Kalp Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir?

Çocuklardaki birçok kalp hastalığı doğru tedavi tercihleri ile tamamen düzelmektedir. Doğuştan kalp deliklerinden bazıları kendiliğinden kapanabilir. Ayrıca, gelişen teknoloji ve teknikler ile birçok kalp hastalığı ameliyatsız olarak tedavi edilebilir ya da yapılan bu işlemlerin yardımıyla planlanan ameliyat geciktirilebilir. Öncelikli tercih, hasta ve hastalık için de uygunsa, çocuğun ameliyatsız olarak tedavi edilmesidir. Kapak veya damar darlıkları, kalpteki delikler ya da fazla damarsal açıklıklar ve bazı ritim bozuklukları ameliyatsız olarak tedavi edilebilmektedir. Böylece, son yıllarda açık kalp ameliyatı gereken çocuk hastaların sayısı azalmaktadır.Çocuklarda, farklı sebepleri olan kalp yetersizliğinde, sonradan gelişen kalp hastalıklarında ve kalp ritim bozukluklarında ilaç tedavisi de kullanılabilmektedir.


Çocuk ve Ergenlerde Beslenme ve Sporun Kalp Sağlığına Etkisi Nedir?

Çocukluk çağındaki beslenme ve spor, yetişkinlerde olduğu gibi, kalp sağlığı açısından çok önemlidir. Çünkü kalbi besleyen koroner arterlerdeki olumsuz değişikliklerin, çocukluk döneminde başladığı, ergen ve erişkinlerde geri dönüşümü olmayan bozukluklara ilerlediği gösterilmiştir. Sağlıklı beslenme ve düzenli spor ile obezite ve metabolik sendromdan korunma, açlık kan şekeri ve trigliserit düzeylerinin düşmesi, iyi kolesterol (HDL) değerinin yükselmesi, kan basınçları ve bel çevresi ölçümlerinin normal olması, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek kalp-damar hastalıklarının, çocukluk çağında önlenebilmesi için çok önemli, hatta hayatidir.

Çocuğunun Düzenli Spor Yapmasını İsteyen Aileler Nelere Dikkat Etmelidir?

Günümüzde, kalp sağlığı ayrıntılı olarak incelenmeden spor yapan çocuk sayısı hızla artmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki; hayatı tehdit edebilecek ciddiyette olan bazı kalp hastalıkları çocukta şikâyete yol açmayabilir. Bu nedenle, anne ve babaların, çocuklarının kalp sağlığı konusunda gerekli hassasiyeti ve dikkati göstermeleri çok önemlidir. Spora başlamadan önce, şikâyeti olmasa dahi, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı tarafından çocuğun değerlendirilmesi uygun olacaktır. Bu değerlendirmede alınacak aile öyküsü, yapılacak muayene, EKG ve EKO ile çocuğun gönül rahatlığı ile spor yapması mümkün olacaktır.

Kalp Rahatsızlığı Tanısı Konan Çocukların Spor, Beden Eğitimi Gibi Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeyleri Nasıl Olmalı?

Kalp hastalığı olup tedavi verilen veya tedaviye gerek görülmeyen çocukların önemli bir kısmı, yaşıtlarıyla benzer fiziksel aktivitelerde bulunabilirler. Ancak bu kararın Çocuk Kardiyoloji Uzmanı tarafından verilmesi ve belirli aralıklarda hastanın kontrol edilmesi çok önemlidir.

Kalp Nakli Nedir? Çocuk/Bebeklerde Hangi Durumlarda Gereklidir?

Kalp nakli, hastalıklı kalbin, yeni ölmüş bir vericiden alınan sağlıklı bir kalp ile değiştirilmesidir. Tüm çocukluk çağı dikkate alındığında, kalp nakli yapılan çocukların yaklaşık %25’i bir yaşın altındaki hastalardır. Çocuklarda kalp nakli, çoğunlukla ağır kalp yetersizliğine yol açan kalp kası bozukluklarında veya ameliyatlarla düzeltilemeyecek kadar ciddi olan doğuştan kalp hastalıklarında gerekmektedir.Kalp nakli için, vericinin vücut ağırlığının, alıcının vücut ağırlığının %20 fazlası ya da azı olması tercih edilmektedir. Dolayısıyla, verici ve alıcı çocukların birbirlerine yakın yaşlarda olması daha uygundur.


Bölüm-3

Çocuklarda Yapılan Kalp Nakli İle Tam İyileşme Sağlanır Mı?

Nakledilen kalbin çalışması, hastanın günlük aktivitesi için çoğunlukla yeterlidir. Ancak, kalp nakli ile tam iyileşme olur demek yanlıştır. Bu çocukların, nakledilen kalbin vücuttan reddi, kullanılması zorunlu olan bağışıklık sistemini zayıflatan ilaçlara bağlı gelişen enfeksiyon, kanser ve diğer riskler açısından yakın takibi önemlidir.

Çocuk Kalp Sağlığı (Pediatrik Kardiyoloji):

Çocuk Kalp Sağlığı (Pediatrik Kardiyoloji); anne karnında ki bebeğin kalbinden başlayarak 18 yaşındaki çocuklara kadar olan yaş grubunda ki kişilerin kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Anne karnında kalbin gelişimi, döllenmeyi izleyen iki ay içinde tamamlanır. Kalp, 60 gün içinde 4 kapaklı ve 4 boşluklu bir organ hâlini alır ve insan yaşamı boyunca çalışmaya devam eder.
Bazı durumlarda henüz anne karnında yer alan bebeğin kalbinde gelişimine bağlı olarak anomaliler bulunur. Canlı doğan her 1000 bebeğin yaklaşık 9’unda doğumsal kalp hastalığı görülmektedir. Bu hastalıklar, yetişkinlerde karşılaşılan kalp hastalıklarından oldukça farklıdır, çünkü çocuklar yetişkinlerin küçülmüş hali olmayıp, sürekli büyüyen ve gelişen bir yapıya sahiptirler.


Gebelikte Kalp Hastalıkları

Gebelikte kalp hastalıkları tanı, takibi ve tedavisi oldukça önemlidir. Hamileliğin 19. günüde gelişmeye başlayan kalp hakkında 16. haftadan itibaren “fetal ekokardiyografi” denilen ultrason aleti ile yapılan taramalarla bilgi alınabilmektedir. Özellikle 22. haftadan itibaren kalp hastalıkları konusunda, genelde doğrudan, bazen de dolaylı olarak (örneğin ense kalınlığına bakarak) bilgi edinmek mümkündür.

Anne karnındaki bebekte kalp rahatsızlığı fetal eko (ultrasonografi) aleti yardımıyla saptanabilmektedir. Görüntüler 16. Haftadan itibaren netleşmekte ise de en iyi 22.haftalarda kesin tanı konulabilmektedir. Yapılan fetal eko tetkikiyle her türlü kalp hastalığı saptanabilir. Karıncıklar arası delik(VSD), kalp kapak darlıkları, kulakçıklar arasında geniş delik(ASD), kalpten çıkan ana damarların yer değiştirmesi (TGA),birçok kalp bozukluğunu içeren(TOF) gibi, birçok kalp hastalığının tanısı konulabilir. Yapılan çeşitli çalışmalar ve araştırmalarda, fetal eko tetkikinin anne ve bebeğe zararlı bir etkisi saptanmamıştır.

Doğumsal Kalp Hastalıkları

Doğuştan gelen kalp hastalıklarının büyük bir çoğunluğu, doğumdan sonraki bir yıl içinde görülse de bir kısmı anne karnındaki bebeğin kontrolü sırasında yapılan fetal ekokardiyografi ile de fark edilebilir. Kalp rahatsızlıkları genellikle 1 yaşına kadar yapılan rutin muayene sırasında çocuk hekimi tarafından fark edilir ve hekimin, aileyi çocuk kardiyoloğuna yönlendirmesi sonucu tanı netleşir. Bunun sebebi çoğunlukla bulguların aileyi rahatsız edecek düzeyde olmamasıdır.

Doğumsal Kalp Hastalıkları Neden Kaynaklanır?
Genetik Hastalıklar: Yenidoğan bebeklerde görülen kalp hastalıklarının yaklaşık %9’u kromozom bozukluklarına bağlıdır. Örneğin Down sendromlu hastaların %40’ında doğumsal kalp anomalisi görülür. Mikrodelesyon olarak tanımlanan ve kabaca kromozomlarda oluşan kırık ve kopmalar olarak tanımlanabilecek bu hasarlanma kalp hastalıklarından sorumlu tutulur.

Metabolik Hastalıklar: Anne adayında bulunan diyabet gibi metabolik hastalıklar, yenidoğanlarda görülen tüm kalp rahatsızlıklarının %1 ile %2’sine sebep olmaktadır. Şeker hastalığına sahip annelerin bebeklerinde kalp hastalığı bulunma riski %2 ile %6 arasındadır.

Teratojenik Etkenler: Anne adayının gebelik esnasında sigara, alkol, uyuşturucu, X ışınlarına ve kimyasallara maruz kalması ve bazı ilaçları kullanması doğumsal kalp rahatsızlıklarına sebep olabilir.

Edinsel Kalp Hastalıkları

Edinsel Kalp Hastalıkları, doğuştan normal olan bir kalpte sonradan gelişen kalp bozukluklarıdır. Romatizmal kalp hastalığı, Kawasaki hastalığı, perikardit, miyokardit, enfektif endokardit, kardiyomiyopatiler, mitral kapak prolapsusu ve diğer kapak bozuklukları bu hastalıklardandır.Boğaz enfeksiyonu geçiren çocuk (Yalnızca A grubu beta hemolitik streptokokların yol açtığı boğaz enfeksiyonları romatizmaya yol açar. Diğer viral ve bakteriyal boğaz enfeksiyonlarından sonra romatizma gelişmez.) uygun dozda ve sürede antibiyotik almazsa romatizmaya yakalanma riski ortaya çıkar. Tedavi olan hastalarda risk çok azdır. En sık 5-15 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Boğaz enfeksiyonundan yaklaşık olarak 2-3 hafta sonra bulgular ortaya çıkar. Başlıca etkilerini kalp, eklem, cilt ve beyinde gösterir. Genellikle göze çarpan ilk bulgu eklemlerde (diz, ayak ve el bileği) şişlik, ağrı, sıcaklık artışı ve hafif kızarıklıktır. En önemli etkisini ise kalpte gösterir. Kalp kapaklarında hasara ve işlev bozukluğuna yol açar. Bazı çocuklarda ise beyin tutulumuna bağlı yüz, el, kol ve bacaklarda istemsiz, anormal hareketler (Kore), davranış bozuklukları ve huy değişiklikleri görülebilir. Cilt bulguları nadirdir. Hastalar tanı aldıkları anda tedaviye başlanılarak izleme alınmalıdır.

Çocuk Kalp Hastalıkları Belirtileri

Çocuk Kalp Hastalıkları Belirtileri
Çocuk kalp hastalıkları gençler ve çocuklarda azımsanmayacak kadar fazla görülüyor. Yenidoğan bebeklerde doğumsal kalp hastalıkları ön plandayken, daha büyük çocuklarda enfeksiyonlar ve genetik yolla geçen rahatsızlıklar, kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Çocukların ebeveynler tarafından iyi gözlenmesi ve belirli aralıklarla rutin kontroller kalp hastalıklarının erken teşhisinde hayati önem taşımaktadır.Çocuk Kalp Hastalıkları Belirtileri;

Morarma
Sık nefes alıp verme
Sıkıntılı solunum
Sıkça görülen solunum yolu enfeksiyonu
Kalpte üfürüm duyulması
Çarpıntı
Çabuk yorulma
Baş dönmesi
Bayılma
Göğüs ağrısı
Yüksek tansiyon
Kilo alamama
Gelişme bozukluğu

görülen 0-18 yaş arası olan çocukların, çocuk kardiyoloji hekimine acilen başvurmasını önermekteyiz.


Çocuk Kalp Hastalıkları Tedavileri

Doğumsal Kalp Hastalıkları Tedavi Yöntemleri
Kalp hastalığının tipine göre tedavi zamanlaması ve tedavi seçenekleri değişiklikler göstermektedir. Bunlardan özellikle küçük boyuttaki kalp delikleri yada ciddi olmayan damar darlıkları gibi bir takım rahatsızlıklar belirli bir süre sonra kendiliğinde normale dönebilmektedir. Ancak bu gibi durumların mutlaka bir çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından gözlem altında tutulması gerekir. Bu tarz hastalıkların doğrudan ilaçla kalıcı tedavisi mümkün olmamakla birlikte kalpte yol açabilecekleri sorunları sınırlamak amacı ile bu hastalara ilaç tedavileri de uygulanabilmektedir. Ancak doğuştan kalp rahatsızlıkları ciddi boyutta ise, mümkünse açık kalp ameliyatı olmaksızın, damar yolundan kataterle girilerek tedavi edilebilmektedir. Günümüzde bu “ameliyatsız” tedavi tekniklerinin kullanımı oldukça gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Şayet bu teknikler de yetersiz kalıyorsa bu defa doğuştan gelen bu kalp hastalıkları açık kalp ameliyatı ile tedavi edilmektedir.

Edinsel Kalp Hastalıkları Tedavi Yöntemleri
Romatizmal kalp hastalığı, Kawasaki hastalığı, perikardit, miyokardit, enfektif endokardit, kardiyomiyopatiler, mitral kapak prolapsusu ve diğer kapak bozuklukları bu hastalıklardandır. Bu hastalıklar ya kalbin çeşitli bölgelerinin enfeksiyona maruz kalması sonucu, ya da kalp kası ile alakalı bozulmalardan ileri gelmektedir. Dolayısı ile enfeksiyon kaynaklı hastalıklarda öncelikle enfeksiyon sona erdirilip daha sonra tekrar etmemesi için ilaç tedavisi gibi önlemler alınmakta, ayrıca bu rahatsızlıklar kalp yetmezliği tarzı sorunlara yol açmışsa bunlar için de yine ilaç tedavisi önlemleri alınabilmektedir. Şayet bu rahatsızlıklar bahsettiğimiz yöntemlerle kontrol altına alınamayacak kadar ilerlemişlerse bu defa “ameliyatsız” girişimsel teknikler (anjiyo vb.) uygulanmaktadır. Gerekli görüldüğü durumlarda ise açık kalp ameliyatlarına başvurulmaktadır. Özünde bir kalp kası hastalığı olan kardiyomiyopatilerde ise ilaca dayalı kalp yetmezliği tedavisi ve ilerleyen aşamalarda ise cerrahi girişimler uygulanmaktadır.


Çocuk Kalp Ritim Bozuklukları Tedavi Yöntemleri
Kalpte yapısal bir sorun olsun ya da olmasın, kalbin kasılmasını ve gevşemesini düzene sokan elektriksel ileti sistemindeki tüm bozukluklar “ritim bozuklukları” olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca, hem “aritmi” hem de “disritmi”, genel olarak kalp atışlarındaki düzensizlik ve eşitsizlik, yani ritim bozukluğu anlamında kullanılmaktadır.

Kalp ritim bozukluklarının bir kısmının her hangi bir tedavi uygulanmaksızın izlenmesi uygun olabilmektedir. Bunun uygun olmadığı hastalarda ise kalp ritmini düzenleyici ilaç tedavileri uygulanır. Ayrıca bazı ritim bozukluğu problemlerinde kalıcı kalp pili benzeri araçlarda tedavinin bir parçası olabilmektedir.

Altıncı hastalık nedir?

Ani başlayan ve 39- 40 dereceye kadar yükselen ateş Altıncı hastalığın en önemli belirtisidir. Çocukta ateş, hafif burun akıntısı, baş ağrısı ve mide bulantısı diğer belirtilerdir. Boynun yan kıvrımlarında, kulak arkalarında ve başın arka kısımlarındaki lenf bezleri şişebilir. Bu hastalıkta ateş düştükten hemen sonra vücutta kırmızı renkli kaşıntısız deri döküntüsü oluşur.


Boğmacadan korunmanın yolları nelerdir?

Hastanın yakın temaslıları bagışıklık durumuna bakılmaksızın erythromycin proflaksisi uygulanır(14 gün). Hastaya antibiyotik tedavisinin 5.gününe dek solunum izolasyonu yapılmalıdır. Temel korunma yolu aşılanmadır. Rutin Çocukluk Çağı aşıları arasındadır. Hastalık esnasında yakın Çevredekilerin eksik aşıları tamamlanmalıdır.

Çocuğum kabakulak oldu, nasıl tedavi edilebilir?

Kabakulağın tedavisi tamamen semptomlara yöneliktir. Analjezik ve antipretikler kullanılabilir. Orşit gelişiminde de tedavi semptomatiktir. Yatak istirahati, analjezik, testisin elevasyonu önerilir. Steroid veya hormon preparatlarının uygulanmasının semptomların süresini kısalttığı ya da daha sonra gelişebilecek atrofiyi engellediğine dair yeterli kanıt yoktur.

Gece işemesinin tedavisi nedir?

Kendi kendine düzelen bir durum olmakla birlikte idrar kaçırmanın çocuğa ve aileye sıkıntı vermesi, çocuğun kendine güvenini azaltabilmesi, birlikte başka davranış ve duygulanım sorunlarının olabilmesi nedeniyle tedavi önerilmektedir. Tedaviye başlamadan önce çocuk hekimi tarafından çocuğun fiziksel muayenesi yapılmalı, idrar kaçırmaya yol açabilecek diğer nedenler (idrar yolu enfeksiyonu, ürolojik sorunlar, şeker hastalığı, epilepsi gibi) gözden geçirilmelidir. Eğer idrar kaçırma fiziksel bir nedenle açıklanamıyorsa tedaviye uyku öncesi alınan sıvının kısıtlanması, uyku sırasında çocuğun uyandırılıp tuvalete götürülmesi, idrar kaçırmadığı günler için ödüllendirme ile başlanır. Sadece bu önerilerle yakınmaları çok azalan, hatta geçen çocuklar vardır.

Kızamık belirtileri nelerdir?

Kızamık virüsünün neden olduğu hastalıktan yine aşı ile korunmak mümkündür. İlk belirtileri bir iki gün süreyle ateş, burun akması, göz sulanması ve kuru öksürüktür. Yanakların iç tarafında beyaz lekeler, alında, kulaklarda hafif kırmızılık görülür. Bu kırmızılık daha sonra tüm vücuda yayılır.


Bölüm-4

Sağlam çocuk takibi ne zamandan itibaren başlamalı ve hangi sıklıkta devam etmelidir?

- Çocuk doktorunun bebekle ilk karşılaşması, doğar doğmaz, hastaneden taburcu edilmeden önce olmaktadır.
- İlk 5-7. gün ile 15. günde yeniden kontrol yapılır.
- İlk 1 ay-1 yaş arasında, bebek her ay doktora gitmelidir.
- 1-2 yaş arasındaki bebeğin kontrolü, 3 ayda bir yapılmalıdır.
- 2-6 yaş arasındaki ideal kontrol aralığı, 6 aydır.
- Rutin kontroller sırasında, bebeğin büyüme, gelişme ve aşı durumu değerlendirilirken, ayrıca bazı önemli hastalıkların taraması da yapılır. Örneğin bir yenidoğanın muayenesinde; kalça çıkığı, inmemiş testis, hidrosefali, yarık damak veya dudak, doğumsal kalp hastalığı gibi hastalıklar belirlenebilir.

Su çiçeğinin başlıca nedenleri nelerdir?

Bu hastalık özellikle on yaşın altındaki çocukları etkileyen salgınlar şeklinde ortaya çıkar. Varisella zoster virüsünden kaynaklanır ve olağan üstü bir bulaşıcılığa sahiptir. Her ne kadar bu hastalığı geçirmekle yaşam boyu bağışıklık kazanılırsa da, virüs uyku halinde bekleyip daha sonra yetişkinlik çağında kendini herpes zoster yani zona olarak gösterebilir.


Su Çiçeğinin belirtileri nelerdir?

Varisella-zoster virüsünün sebep olduğu hastalık, hafif ateş, halsizlik, iştah kaybı ve şiddetli kaşınma ile başlar kısa süre içinde vücutta kırmızı lekeler oluşur. Bu lekeler daha sonra sivilceye dönüşür ve kabuklanır. İnsandan insana damlacıklar veya hava yoluyla bulaşır.

Doğumsal Kalp Hastalıkları Nelerdir?

Türleri: Çocuklarda çok çeşit doğumsal kalp hastalıkları görülebilir. Bunların önemli bir kısmını, kalbin bölümlerini ayıran duvarlar üzerindeki bir veya birden çok delik oluşturur. Bir kısım hastalıklar ise kalp kapakçıklarında ve kalpten çıkan ana damarlarda darlık veya şekil bozukluklarıdır. Kalbin göğüs boşluğunda yerleşim anomalileri, kalp yapılarının veya büyük damarların ters yerleşimi, kapakçıkların, damarların veya kalp odacıklarının hiç gelişmemiş olması da rastladığımız anomalilerdendir. Daha nadiren de doğumsal kalp kası hastalıkları görülebilir.Belirtileri: Hastalığın cinsine, işlev bozukluğuna, çocuğun yaşına bağlı değişik belirtiler olabilir. Morarma, çabuk yorulma, sık nefes alma, çarpıntı, bayılma, göğüs ağrısı bunlardan bazılarıdır. Morarma, özellikle yenidoğanda olmak üzere her yaşta önemli bir belirtidir. Ancak her kalp hastalığı morarma yapmaz. Küçük bebeklerde sık nefes alma, beslenirken çabuk yorulma, terleme, kilo almada gerilik, sık akciğer enfeksiyonları, kalp hastalığı belirtisi olabilir. Bazı kalp hastalıkları ise belirtiye yol açmaz. Örneğin kalpte küçük delikler, damar veya kapaklarda hafif veya orta dereceli darlıklar çoğu zaman muayene sırasında hekimin kalpte üfürüm duyması ile fark edilir.Tedavisi: Kalp hastalıklarının bir kısmı tedavisiz izlenirken, bir kısmında ise cerrahi tedavi gerekebilir. Bazılarında zaman içinde kendiliğinden görülebilir. Ameliyat ile düzeltilen birçok hastalıkta tam iyileşme görülebilir. Anatomik olarak düzeltmenin mümkün olmadığı bazı kompleks ve ağır hastalıklarda ise palyatif ameliyatlar ile kısmen iyileşme sağlanabilir.Önlem: Gebelik sırasında alınan bazı ilaçlar, annenin geçirdiği enfeksiyonlar, ileri yaş gebeliği veya radyasyona maruz kalmak, bebek için zararlı olabilir. Akraba evliliklerinin olduğu durumlarda bazı genetik hastalıkların ve beraberinde kalp hastalıklarının görülme olasılığı artar. Bunların engellenmesi bazı kalp hastalıklarını önleyebilse de doğumsal kalp hastalıklarının büyük bir kısmının sebebi bilinmemektedir.

Anne Karnındaki Bebeğin Kalp Sağlığı Nasıl Değerlendirilir?

Anne karnındaki bebek “fetüs” olarak adlandırılmaktadır. Fetüsün kalbi gebeliğin 3. haftasında oluşmaya başlar. İlk kalp atışları da gebeliğin 23. gününde olur. Fetüs kalbinin ekokardiyografi ile incelenmesi fetal ekokardiyografi (fetal EKO) olarak adlandırılmaktadır. Annenin karın duvarı üzerinden ultrason (ses ötesi) dalgaları kullanılarak yapılır ve anne ya da fetüse herhangi bir zararı yoktur. İdeal olarak, 16-18. gebelik haftalarından sonra yapılan fetal EKO ile doğuştan kalp hastalığı tanısı %65-90 oranında konulmaktadır.

Anne Karnında Bebek Kalp Hastalığı Tedavisi Mümkün Mü?

Anne karnındaki bebekte, ciddi ritim bozukluğu varsa anneye ilaç tedavisi verilebilir. Bazı doğuştan kalp hastalıklarına anne karnında müdahale edilmesi söz konusu ise de, genellikle tedavi için bebeğin doğması tercih edilmektedir.Doğuştan kalp hastalığı tanısı konulan bebeğin zamanından erken doğurtulması söz konusu değildir. Çünkü anne karnındaki kan dolaşımı bebeğin gelişim süreci için daha faydalıdır. Fetal EKO ile tanısı erken konulan bebeklerin, bu konuda uzmanlaşmış bir merkezde takibi, doğumu ve gerekirse hastalığına erken müdahalesi çok önemlidir.


Bebeğin Kalp Sağlığı Açısından Hamilelikte Dikkat Edilecek Hususlar Var Mıdır?

Gebelik sırasında, bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarından korunma, doktor önerisi dışında ilaç kullanılmaması, alkol ve uyuşturucu maddelerden uzak durulması ve röntgen çektirilmemesi önemlidir. Anne adayında, bu gibi durumlar söz konusuysa, kronik bir hastalığı varsa, daha önceki gebeliklerinde sorun yaşanmışsa, tarama testleri bozuk çıkmışsa ya da gebelik yaşı 35’in üzerindeyse fetal EKO ile değerlendirilmesi önerilmektedir.

Bebek/Çocuk Kalp Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir?

Çocuklardaki birçok kalp hastalığı doğru tedavi tercihleri ile tamamen düzelmektedir. Doğuştan kalp deliklerinden bazıları kendiliğinden kapanabilir. Ayrıca, gelişen teknoloji ve teknikler ile birçok kalp hastalığı ameliyatsız olarak tedavi edilebilir ya da yapılan bu işlemlerin yardımıyla planlanan ameliyat geciktirilebilir. Öncelikli tercih, hasta ve hastalık için de uygunsa, çocuğun ameliyatsız olarak tedavi edilmesidir. Kapak veya damar darlıkları, kalpteki delikler ya da fazla damarsal açıklıklar ve bazı ritim bozuklukları ameliyatsız olarak tedavi edilebilmektedir. Böylece, son yıllarda açık kalp ameliyatı gereken çocuk hastaların sayısı azalmaktadır.Çocuklarda, farklı sebepleri olan kalp yetersizliğinde, sonradan gelişen kalp hastalıklarında ve kalp ritim bozukluklarında ilaç tedavisi de kullanılabilmektedir.


Çocuk ve Ergenlerde Beslenme ve Sporun Kalp Sağlığına Etkisi Nedir?

Çocukluk çağındaki beslenme ve spor, yetişkinlerde olduğu gibi, kalp sağlığı açısından çok önemlidir. Çünkü kalbi besleyen koroner arterlerdeki olumsuz değişikliklerin, çocukluk döneminde başladığı, ergen ve erişkinlerde geri dönüşümü olmayan bozukluklara ilerlediği gösterilmiştir. Sağlıklı beslenme ve düzenli spor ile obezite ve metabolik sendromdan korunma, açlık kan şekeri ve trigliserit düzeylerinin düşmesi, iyi kolesterol (HDL) değerinin yükselmesi, kan basınçları ve bel çevresi ölçümlerinin normal olması, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek kalp-damar hastalıklarının, çocukluk çağında önlenebilmesi için çok önemli, hatta hayatidir.

Çocuğunun Düzenli Spor Yapmasını İsteyen Aileler Nelere Dikkat Etmelidir?

Günümüzde, kalp sağlığı ayrıntılı olarak incelenmeden spor yapan çocuk sayısı hızla artmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki; hayatı tehdit edebilecek ciddiyette olan bazı kalp hastalıkları çocukta şikâyete yol açmayabilir. Bu nedenle, anne ve babaların, çocuklarının kalp sağlığı konusunda gerekli hassasiyeti ve dikkati göstermeleri çok önemlidir. Spora başlamadan önce, şikâyeti olmasa dahi, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı tarafından çocuğun değerlendirilmesi uygun olacaktır. Bu değerlendirmede alınacak aile öyküsü, yapılacak muayene, EKG ve EKO ile çocuğun gönül rahatlığı ile spor yapması mümkün olacaktır.

Kalp Rahatsızlığı Tanısı Konan Çocukların Spor, Beden Eğitimi Gibi Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeyleri Nasıl Olmalı?

Kalp hastalığı olup tedavi verilen veya tedaviye gerek görülmeyen çocukların önemli bir kısmı, yaşıtlarıyla benzer fiziksel aktivitelerde bulunabilirler. Ancak bu kararın Çocuk Kardiyoloji Uzmanı tarafından verilmesi ve belirli aralıklarda hastanın kontrol edilmesi çok önemlidir.

Kalp Nakli Nedir? Çocuk/Bebeklerde Hangi Durumlarda Gereklidir?

Kalp nakli, hastalıklı kalbin, yeni ölmüş bir vericiden alınan sağlıklı bir kalp ile değiştirilmesidir. Tüm çocukluk çağı dikkate alındığında, kalp nakli yapılan çocukların yaklaşık %25’i bir yaşın altındaki hastalardır. Çocuklarda kalp nakli, çoğunlukla ağır kalp yetersizliğine yol açan kalp kası bozukluklarında veya ameliyatlarla düzeltilemeyecek kadar ciddi olan doğuştan kalp hastalıklarında gerekmektedir.Kalp nakli için, vericinin vücut ağırlığının, alıcının vücut ağırlığının %20 fazlası ya da azı olması tercih edilmektedir. Dolayısıyla, verici ve alıcı çocukların birbirlerine yakın yaşlarda olması daha uygundur.


Çocuk Kardiyoloji & Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Konusunda Sizlerin Hizmetindeyiz.

Sosyalleşelim
İletişim & Randevu
Kısa Yollar

Built with Mobirise theme